onsdag 11 september 2013

”Die Brüsseler Institutionen hält er aber für ein Problem.”


Brysselinstitutionerna ser han dock som ett problem, säger Tysklands förre förbundspresident Richard von Weizsäcker i gårdagens Süddeutsche Zeitung. Vi som pekar på det problemet i svensk debatt har gott stöd från före detta tyska förbundspresidenter som von Weizsäcker och hans efterträdare Roman Herzog. Den som kan läsa tyska rekommenderas att klicka på följande. http://www.sueddeutsche.de/politik/alt-bundespraesident-weizsaecker-zu-europa-wir-sind-ein-gutes-vorbild-1.1767512 

I min lilla skrift Makteliten mot folket från 2008 (Junilistan Rapport 2008:2) återgav jag Roman Herzog tankar på följande sätt:
"Vem har sagt att mellan 1998 och 2004 så kom 84 procent av lagstiftningen i ett EU-land från Bryssel och bara 16 procent från landets eget parlament?
Vem har sagt att EG-domstolen:
  • ”systematiskt ignorerar grundläggande principer för västvärldens sätt att tolka lagar”
  •  ”struntar i lagstiftarens vilja och t o m vänder den till sin motsats”
  •  ”hittar på rättsliga principer att använda i kommande domstolsutslag”

Svaret är att det är den kände tyske kristdemokraten och EU-vännen Roman Herzog.

Är han då en ”back bencher” med ringa politisk insikt och med behov av att komma i rampljuset för sin främja sin politiska karriär? Nja, Roman Herzog var den tyska förbundsrepublikens president under åren 1994-1999. Han är alltså exceptionellt politiskt erfaren och planerar knappast för en fortsatt politisk karriär vid 74 års ålder.

Är då dessa extremt kraftfulla angrepp utslag av okunnighet i juridik och författningsfrågor? Nja, innan professor Roman Herzog blev president för förbundsrepubliken, var han ordförande i den tyska författningsdomstolen i Karlsruhe 1987-1994. Om någon kan dessa frågor är det han och han har haft Tysklands mest framstående experter till sin hjälp i sina undersökningar.

Professor Herzog går så långt att han föreslår att det skapas en oberoende EU-domstol för att hantera kompetensfrågor, dvs. frågorna om vem som har makten över olika områden, medlemsländernas statsmakter eller EU. Den nuvarande EG-domstolen är inte lämpad att övervaka subsidiaritetsprincipen, menar Herzog. Den är inrättad för att se till att EU-fördragets mål om en ständigt fastare union uppnås och kommer därför alltid att köra över medlemsländerna i dessa frågor och verka för en fortsatt centralisering av makten."

Kan man tänkas sig EU-minister Birgitta Ohlsson komma med något liknande intressant om EU? Eller Fredrik Reinfeldt? Eller Stefan Löfven? Eller någon svensk politiker över huvud taget? Naturligtvis inte. Detta förhållande kastar ett obarmhärtigt ljus över svensk EU-politik.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar