torsdag 2 juni 2011

Nej till tysk kärnkraft – ekonomiskt olyckligt, miljömässigt vansinnigt

Nej till kärnkraft i Tyskland ökar hotet mot Sveriges vackra orörda natur. Läs Fagerström, Eriksson och Törnvall på SvD Brännpunkt idag (nätupplagan)!
Hur? Det tyska beslutet att avveckla all kärnkraft på ca tio år är fattat i demokratisk ordning. Med maktelitens EU-jargong beskrivs beslutet föraktfullt som att den politiska eliten har gett vika för högröstade krav från militanta grupper därför att ett antal viktiga tyska val stundar. Själv skulle jag säga att den politiska eliten har misslyckats med att köra över folkviljan (som uppenbart är mot fortsatt kärnkraftsdrift i landet) just därför att kommande demokratiska val skulle ha gjort det möjligt för folkviljan att slå igenom och därmed störta många politiska makthavare i fördärvet.
Så jag stöder beslutet då? Nej för tusan! Jag menar bara att politiska beslut alltid skall fattas i demokratisk ordning. Så har nu skett, men det finns inget som säger att demokratiska beslut är bra beslut i andra avseenden. Det är ju därför vi har oppositionspolitiker som har till uppgift att kritisera demokratiska beslut, försöka vända folkopinionen och ändra redan fattade politiska beslut.  
Och det tyska beslutet är vansinnigt. Resultatet blir att tysk kärnkraft i huvudsak ersätts med tyskt brunkol, rysk gas och fransk kärnkraft.  Därtill kommer att kostnaderna stiger och konkurrenskraften sjunker, men det klarar den tyska ekonomin av efterhand. Levnadsstandarden blir något lägre, men Tyskland är ett världens rikaste länder.  Ekonomiskt är beslutet bara olyckligt; miljömässigt är det helt orimligt, om man är bekymrad över kärnkraftens risker, koldioxidutsläpp och politiskt beroende av ett auktoritärt Ryssland som arbetar för att återställa sin dominans över grannländerna.
Men nu hävdar ju de miljövänner som är bekymrade över dessa problem att själva orimligheten kommer att utlösa satsningar på alternativa förnybara energikällor. Och visst! Det löser inte problemen alls, men det blir ett hårt tryck på systemet av den typen. Det är där Fagerström et al gör ett viktigt debattinlägg. Tyskarna har redan gått in hårt för vindkraft. Men de är 82 miljoner människor på en landyta som är 80 procent av Sveriges.  Risken är stor att vi börjar öka antalet vindsnurror i Sverige enormt när investeringskostnaderna tas av tyskar och svenska markägare (däribland staten) kan ta betalt för att upplåta utrymmet.
Jag trodde aldrig att vi i Sverige skulle komma att förstöra landets naturskönhet i någon större omfattning. Svenska folket älskar den ju. Nu tror jag risken är stor. Vi bör oroas och få till lagstiftning mot vindkraftsutbyggnaden, innan den tyska invasionen kommer.