onsdag 18 februari 2015

Växer antisemitismen i Sverige?

Växer antisemitismen i Sverige?
Mona Sahlin, vår nationella samordnare mot våldsbejakande extremism, citeras i dagens DN: ”Det finns en eskalerande antisemitism.”
Är det sant? Växer antisemitismen i Sverige, i Norden eller i nordvästra Europa? Torbjörn Elensky resonerade kring frågan i gårdagens SvD och gör en distinktion mellan ”den gamla sortens antisemitism” och den nya sorten som sprids via rappare i islamistiska kretsar och bland dem som inte kan skilja mellan legitim kritik av staten Israels utrikespolitik och judehat. Den gamla finns kvar, säger Elensky, men det är den senare, nya, som växer.
Och så verkar det. När jag studerade vid Stockholms högskola under 50-talets andra hälft var det inte ovanligt att stöta på antisemiter. Det kunde vara någons hyresvärdinna, en vaktmästare på högskolans bibliotek, en fin herre som var nära vän till en studentkamrats pappa på Öfre Östermalm. Dessa antisemiter tog själva upp antijudiska ämnen, de ville propagera och verkade inte generade.
Idag skulle jag bli mycket häpen om jag mötte någon sådan person som uttryckte antisemitism. Jag har inte stött på någon under de senaste årtiondena. Anti-Defamation League publicerade i maj ifjol en opinionsmätning enligt vilken Sverige har lägst andel antisemiter i Europa. Vi ligger på 4 procent, medan genomsnittet för kontinenten är 24 procent. Och observera då att vi nu har nästan en halv miljon muslimer, varav den största delen har invandrat hit eller fötts här under de senaste åren. De utgör alltså bortåt 5 procent av landets invånare.
Är det inte helt enkelt så att antisemitismen växer i Sverige genom att antisemiter flyttar hit, inte genom att fler människor blir antisemiter? Andelen antisemiter är rimligen väsentligt högre bland relativt nyanlända muslimer än bland resten av befolkningen. Det minskar inte problemet med växande antisemitism, men det innebär att lösningarna blir annorlunda.  Och det betyder inte att muslimer i Sverige i sig är något problem. Den överväldigande delen av dem är fredliga människor som vill försörja sig och skapa en trygg framtid för sig och sina barn.

Så vad är svaret? Växer antisemitismen i Sverige? Svaret är nej, om man menar att människor ideologiskt går över till att bli antisemiter. Men det kommer en hel del människor hit som är antisemiter.