tisdag 19 mars 2013

Fel I förra blogginlägget - slarvigt och pinsamt!

I mitt blogginlägg den 14 mars tog jag upp resultatet av EU-parlamentets omröstningar om långtidsbudgeten under rubriken Mer pengar och makt till EU?. Jag ville bidra till att alla vi medborgare skall kontrollera hur våra representanter i parlamentet röstar. Jag hade för bråttom och råkade ta omröstningen om 2014 års budget i st f omröstningen om långtidsbudgeten för 2014-2020. Ett oförlåtligt slarv med tanke på att jag har suttit i EU-parlamentet i fem år och borde ha lätt att navigera. Jag ber om förlåtelse ändå.

Nu är ju våra parlamentarikers ställningstagande till 2014 års budget också viktigt, men det var principiellt viktigare med långtidsbudgeten. Och där röstade de så här:

Ja till mera pengar och makt till EU
Göran Färm S
Alf Svensson KD

Nej till mera pengar och makt till EU
Anna Maria Corazza Bildt M
Christofer Fjellner M
Gunnar Hökmark M
Anna Ibrisagic M
Olle Schmidt FP
Cecilia Wikström FP
Kent Johansson C
Isabella Lövin MP
Carl Schlyter MP
Anna Hedh S
Olle Ludvigsson S
Jens Nilsson S
Marita Ulvskog S
Åsa Westlund S

La ner sin röst
Marit Paulsen FP
Amelia Andersdotter PP
Christian Engström PP
Mikael Gustafsson VP

Det var Christian Engström som uppmärksammade mig på att jag måste ha tagit röstresultaten från en annan omröstning. Tack Christian! Båda piratpartisterna la alltså ner sina röster när det gällde långtidsbudgeten, även om de sa ja till budgeten för 2014. Tack för det också!

Alla parlamentariker utom två från den borgerliga alliansens partier sa nej. Marit Paulsen verkar ha lagt ner sin röst och Alf Svensson röstade som sagt ja. Därtill kommer att alla socialdemokrater utom Göran Färm röstade nej. Se mitt förra blogginlägg om Färms skäl (Brysselkarriär).

Den uppmuntrande slutsatsen är således att av de 20 svenska parlamentarikerna gick 18 emot sina parlamentsgrupper genom att rösta nej eller lägga ner sin röst. De fem grupper som de tillhör röstade ju alla ja med stora majoriteter. Bara Göran Färm och Alf Svensson röstade ja och följde sin grupp. Notera att de svenska parlamentarikerna bara är ca 2½ procent av totala antalet i kammaren, men ca 20 procent av rebellröstarna i dessa fem grupper i omröstningen om långtidsbudgeten. Svenska rebeller! Verkar osvenskt på något vis.

Följande tabell är instruktiv:

Grupp                                 Jaröster        Rebellröster Svenska rebellröster
Liberalerna                                70                   8                          4         
Kristdemokraterna                   196                 53                          4
De gröna                                   46                 10                           4
Vänstergruppen                         24                   6                           1
Socialdemokraterna                 152                 20                           5

 Vadan denna till synes massivt EU-kritiska hållning bland våra EU-parlamentariker? Det är ju bara fem av dem som är valda på en EU-kritisk hållning, två miljöpartister, två piratpartister och en vänsterpartist. Skälet är naturligtvis att svenska folket går till val nästa år och är mycket skeptiskt till att lämna över mera pengar och makt till EU. Det har helt enkelt blivit en så dramatisk demonstration av EU:s tillkortakommanden att det syns i medierna och diskuteras av vanligt folk. Därför kan vi räkna med en klädsam EU-skepsis bland våra politiker fram till dagen efter riksdagsvalet nästa år. Men är det någon som tror att våra moderater, folkpartister och socialdemokrater har ändrat sig på riktigt?  

torsdag 14 mars 2013

Mer pengar och makt till EU?


Igår, onsdagen den 13 mars 2013, röstade EU-parlamentet om EU:s långtidsbudget. Vad gällde saken? Jo, rådet, dvs. EU-ländernas regeringschefer, har lagt fram ett förslag till EU-budget för åren 2014-2020 och där skurit ner utgifterna jämfört med tidigare. De demokratiskt valda regeringarna måste ta hänsyn till sina väljare och inser att det vore politiskt belastande att inte hålla igen i EU-budgeten, när de samtidigt kräver enorma åtstramningar i de sydeuropeiska euroländernas statsbudgetar, åtstramningar som hotar att leda dessa stackars länder till ekonomisk och politisk kollaps.

Enligt Lissabonfördraget skall emellertid parlamentet också säga sitt i frågan och nu har det gjort det. Alla vet att majoriteten i EU-parlamentet vill ha mer pengar att spendera på sådant som ökar deras och EU:s makt över EU-ländernas framtid. Därför vill denna majoritet inte godkänna rådets åtstramning.  Den har i stället arbetat fram en egen budgetresolution och röstade om den.  Där talas allmänt om mer pengar, ”genuint egna medel” och en ”modernare och mer effektiv budget”.  Sanningen är dock enkel. Mer pengar och makt till EU!

De parlamentsledamöter som röstade ja igår är alltså de som vill öka EU:s utgifter och makt, medan de som röstade nej vill hålla igen. Det är i sådana omröstningar som medborgarna får chansen att kontrollera sina representanter i EU-parlamentet och se vad de står för där nere. Det är därför som tidningarna idag är fulla av engagerade ledarkommentarer i frågan, det är därför våra 20 svenska EU-parlamentariker intervjuas i radio och TV och debatterar med varandra.

Nej, jag skämtar naturligtvis. Medierna behandlar ny påve, att MP hotar regeringen om migrationspolitiken och nytt om muthärvan kring JAS. Vit rök för påven, men vi ser inte röken av våra EU-parlamentariker. Omröstningen uppmärksammas i stort sett inte alls.

Men det borde den. Det framhålls till leda att parlamentet är det enda folkvalda organet i EU, men detta blir ointressant, när väljarna inte kan utkräva ansvar av dess parlamentariker. Och det kan de inte, när medierna inte granskar och informerar.

Därför får vi sociala medier ta hand om detta. Våra tjugo svenska EU-parlamentariker röstade så här:

Ja till mera pengar och makt åt EU
Andersdotter, PP,
Engström, PP,
Färm, S
Svensson, KD

Nej till mera pengar och makt åt EU
Corazza Bildt, M,
Fjellner, M,
Hökmark, M,
 Ibrisagic, M,
 Westlund, S,
Lövin, MP,
Schlyter, MP,
Johansson, C,
Schmidt, FP,
Wikström, FP
Gustafsson, V

Avstod från att rösta
 Paulsen, MP,
Hedh, S
Ludvigsson, S,
Nilsson, S,
Ulvskog, S

Jaröstarna
Det mest intressanta här är naturligtvis att Andersdotter och Engström från Piratpartiet som valdes in av svenska väljare på ett extremt EU-kritiskt program har röstat ja. Uppenbart vad journalister borde fråga dem om. Men de kan vara lugna. Det blir inga frågor och inga kritiska ledarartiklar.

Sedan har vi Göran Färm, den mest framskjutne av de svenska socialdemokraterna i parlamentet. Han var den ende av dem som röstade ja. Varför? Om jag var journalist, skulle jag undersöka om han är ute efter karriär i parlamentet och därför måste rösta som den stora sossegruppen. Nästa alla dessa 190 socialdemokrater röstade nämligen ja. Bara två röstade nej, varav den ena var svenska Åsa Vestlund. Men den som vill gå hem i den stora sossegruppen i parlamentet och göra karriär där, kan inte frondera i denna fråga. 

Är detta att misstänkliggöra? Nej, jag reser frågan och lämnar åt journalister att ta reda på sanningen. Det kommer de inte att göra.

Och slutligen har vi då bland de svenska jasägarna Alf Svensson, KD.  Inget konstigt med det. Han skapade det moderna KD och drev också öppet fram en klart EU-kramande KD-politik mot sina väljares vilja. Men Alf Svensson står för en hederlig politisk linje.  Han har inte manövrerat i bakgrunden utan deklarerat var han står och fått sina väljares förtroende.

Nejröstarna
Här har vi för det första alla parlamentarikerna från de svenska regeringspartierna (utom Alf Svensson då).  Dessa moderater och folkpartister och centerpartisten Johansson har säkert fått veta att de måste demonstrera sparsamhet statens pengar och EU-skepsis inför valen nästa år. Svenska folket kan annars plötsligt revoltera, särskilt om eurokrisen slår till igen. Intressant är att t o m folkpartisterna ställer upp på nejsidan. De inser att det inte är någon höjdare att gå emot regeringslinjen i denna fråga drygt ett år före valet.

Åsa Vestlund säger också nej, som enda svenska socialdemokrat. Varför? Hon har säkert ett genomtänkt svar, men jag frågar mig om inte detta visar att hon, till skillnad från Göran Färm, ser sin fortsatta politiska karriär i Stockholm i stället för i Bryssel. Och en socialdemokrat i politisk karriär i Sverige bör numera inte vara EU-kramare. Någon journalist borde fråga henne.

Miljöpartisterna Lövin och Schlyter är ju valda på ett EU-kritiskt program och uppträder alltså hederligt. Notera att de är de enda av 59 gröna parlamentariker som röstar nej. Starkt!

Att vänsterpartisten Gustafsson säger nej är väl rimligt.

Avstod
Här hittar vi Marit Paulsen. Hon odlar en image av självständighet och oräddhet och förklarar att hon avstod på grund av sjukdom. Jag tyckte mig se henne på TV lika vital som vanligt, men jag såg kanske fel. Hon borde i alla händelser avkrävas svar på frågan hur hon skulle ha röstat om hon hade kunnat.

Totalt 21 av 190 socialdemokrater i parlamentet avstod från att rösta, nämligen alla tretton från brittiska labour, alla fyra från dansk socialdemokrati och så de fyra återstående svenska socialdemokraterna. Men Anna Hedh är invald på ett mycket EU-kritiskt mandat. Är det då inte ett svek att lägga ner sin röst? Hon har säkert ett bra svar, men hon får inte frågan. Och nog trodde alla svenska väljare att den hetsiga EU-kritikern Marita Ulvskog placerades på den svenska socialdemokratiska valsedeln på valbar plats för att blidka eller tillmötesgå alla dessa EU-kritiska socialdemokratiska väljare. Men hon avstod från att rösta. Svek? Vi får inte veta.

Slutsats. 
Varken de svenska EU-parlamentarikerna eller de svenska medierna sköter sin uppgift att informera, debattera och granska hur det går till i EU-parlamentet. Därför fungerar inte demokratin där. Förvånad?