tisdag 17 april 2012

Sjöstedt stödjer Mélenchon

Vänsterpartiets ledare Jonas Sjöstedt meddelar att han har skrivit på ett upprop för vänsterkandidaten i det franska presidentvalet, Jean-Luc Mélenchon. Vad betyder det politiskt?   
Mélenchon har visserligen det franska kommunistpartiet med sig som största parti i sitt politiska block, men hans politiska rötter är snarare Jaurès än Frossard och Cachin. Mélenchon står för vanliga vänsterståndpunkter typ ut ur NATO, ut ur Afghanistan, tvåstatslösning i Mellersta Östern, maktförskjutning från presidenten till parlamentet och fler folkomröstningar. Han har också blivit en EU-motståndare som hävdar att EU styrs av teknokrater utan politisk legitimitet och att Lissabonfördraget skall upphävas.
Så långt hänger det hela väl ihop med det svenska Vänsterpartiets politiska linjer. Men Mélenchon vill också socialisera bankerna och storföretagen och höja lönerna genom statliga beslut. Hur ser egentligen vänsterpartiet på detta. Det slår mig att jag inte vet säkert.  I dess partiprogram står t ex:
-          ”Ur ett medborgarperspektiv är det samhälleliga ägandet avgörande. ”  
-          ”De gemensamt ägda företagens andel av ekonomin ska öka.”
-          ”Kollektivavtalen är en ovärderlig tillgång för den fackliga rörelsen i motsats till individuella avtal och lagstadgade minimilöner, som stärker arbetsgivarsidan på bekostnad de arbetande. Det ligger ett stort värde i att klasskampens framgångar garanteras i avtal i stället för i lag.”
Vänsterpartiets program är alltså förenligt med Mélenchons förslag till socialisering av bankerna och storföretagen, men däremot i total konflikt med idén om statligt fastställda löner. Att staten inte blandar sig i lönebildningen är en helig princip i Sverige. Lönerna sätts i förhandlingar mellan parterna eller på marknaden. Eftersom Vänsterpartiets uppslutning bakom den svenska lönebildningens principer står i dess partiprogram, kan vi lugnt räkna med att det inte finns någon dold agenda där.
Och självklart kan ett parti i ett land stödja ett parti i ett annat land utan att ha identiska partiprogram eller politiska strävanden. Men med tanke på att socialdemokraterna vill vinna regeringsmakten 2014 och att det är en allmän föreställning att detta kräver Vänsterpartiets stöd är det nog ett krav att väljarna får veta om vänsterpartiets strävan är att socialisera bankerna och storföretagen nu eller inom överskådlig tid? Det kan verka löjligt att ställa frågan, men bankerna är inte populära idag och Mitterand socialiserade faktiskt flertalet franska banker i början på åttiotalet med hjälp av kommunistpartiet. Kan (s) regera med hjälp av (v)?
Någonting för en lördagsintervju i P1 kanske? 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar