fredag 7 oktober 2011

I en demokrati har folket ansvaret

Ett av de viktigaste inslagen i demokratin är folkets möjligheter att utkräva ansvar av de styrande. En häftigare beskrivning är att demokrati är en ordning för att göra det möjligt att utan blodutgjutelse göra sig av med makthavare som inte längre har folkligt stöd. Folket behöver inte storma Bastiljen och giljotinera makthavare en masse.
Men hur fungerar det om majoriteten av svenskar, tyskar eller holländare inte gillar t ex Greklands makthavare och hur dessa utövar och har utövat sin makt över skattesystemet, den offentliga sektorn och arbetsmarknaden? Andra länders folk kan inte avsätta Greklands regering, det vore ett grovt brott mot folkrätten.  Även om det nu pågår en utveckling av folkrätten som öppnar för utländsk inblandning för att störta regeringar som systematiskt och brutalt bryter mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och kanske kommer nära folkmord, är det naturligtvis helt otänkbart att ingripa mot en demokratiskt vald regerings ekonomiska politik. Grekiska regeringar är demokratiskt valda i fria och rättvisa val.
Så hur gör man då? Svaret är att andra länder i praktiken utkräver ansvar av den grekiska staten, dvs. av folket. Lös in de obligationer den grekiska staten har emitterat, höj skatterna, sänk lönerna och avskeda folk i offentliga sektorn, minska eller avskaffa ersättningar vid sjukdom och arbetslöshet osv., säger vi. De valda grekiska politikerna drabbas inte av detta utan det gör hela folket. Vi tar demokratin på allvar och anser därför att det grekiska folket är ansvarigt för vilka de har valt att styra landet. Vi kan inte acceptera att grekiska folket skyller på sina politiker och därför skulle ha rätt att slippa ta ansvaret för decennier av vanstyre. Grekerna har i fria val röstat ömsom på klanen Karamanlis, ömsom på klanen Papandreo och har därmed röstat för ett klientsamhälle där anställningar i offentlig tjänst har blivit livslånga belöningar till politiska vänner, där skatter inte behöver betalas, där ett groteskt skråväsende för överklassen bevaras osv. Då måste grekiska folket hållas ansvarigt för sina handlingar. Det är inte naturkatastrofer eller stora internationella störningar som har försatt Grekland i det elände vi nu ser. Det är det grekiska folket som i fria val under årtionden har skapat detta läge.
Är det då möjligt att försvara folket med att de inte har förstått vad som har pågått eller inte har haft några andra vettiga partier att rösta på. Då är vi ute på farliga vägar, ty då underkänner vi demokratin. Då menar vi att det finns några andra, vi, som har rätt att underkänna demokratiskt fattade beslut i andra demokratiska länder. Detta är orimligt. Ansvarskännande insiktsfulla greker borde i fri debatt ha övertygat en majoritet av medborgarna om att Grekland var på fel väg och startat nya, hederliga partier som kunde ha givit medborgarna vettiga alternativ att rösta på i valen. Så har inte skett och därför utkräver nu andra europeiska stater och privata långivare ansvar av grekiska folket. Det stålbad som väntar kommer att skapa insikt om att man inte kan rösta på korrupta partier utan att det går åt fanders så småningom.  Det grekiska politiska systemet får gå igenom en katarsis och komma ut renat och inställt på att skapa en någorlunda okorrumperad grekisk rättsstat.
Läget i Ghaza reser samma problem. Hamas har vunnit regeringsmakten i Ghaza i fria och rättvisa val. Det betyder att Ghazas folk har valt ett parti som flertalet västdemokratier har stämplat som en terrororganisation (EU, USA, Kanada, Australien, Japan), ett parti som vill utplåna staten Israel, som stöder sin politik på Sions vises protokoll och som betraktar homosexualitet som värre än terrorism. Skall vi tycka synd om Ghazas folk då?
Och för att sluta med Israel. Det israeliska folket har i demokratiska val givit stor politisk makt åt Avigdor Lieberman som anser att israeliska parlamentariker som samtalar med Hamas bör avrättas och att Israel bör använda kärnvapen mot Hamas. Genom att rösta in den oförsonlige högerledaren Benjamin Netanyahu som premiärminister har israeliska folket stött en fortsatt politik med olagliga bosättningar och avlägsnat Israel ännu mer från dess forna vänner i den demokratiska västvärlden. Lika litet som grekerna är israelerna offer för samvetslösa politiker. De själva valt dem och måste ta ansvar för sitt val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar