onsdag 9 mars 2011

Romer och EU - DN silar mygg och sväljer kameler

I dagens DN skriver Lisa Bjurwald en mycket kritisk spalt om Stockholmspolisens och migrationsminister Billströms behandling av tiggande romer i vår huvudstad. Utlgångspunkten för den hårda kritiken är att behandlingen strider mot en helig EU-princip, den fria rörligheten. Hon säger inte ett ord om att dessa romer flyr till Sverige från EU-länder som bryter mot långt heligare EU-principer, principerna om de mänskliga rättigheterna. Förfärande diskriminering och brutalt våld, t o m mord, förekommer i EU-länder som Ungern och Rumänien. Detta visar att EU inte lever upp till de grundläggande kraven trots alla högtidstal om europeiska värden. Jag har därför skickat följande mejl till Lisa Bjurwald:


"Hej!
Du fullföljer konsekvent DN:s politiska linje att aldrig säga ett ont ord om EU-projektet, hur befogat det än är. Det blir extra magstarkt när du i dagens spalt om hur tiggande romer behandlas i Stockholm (Musikanter) säger följande i slutet:  ”Det råder en gigantisk brist på kunskap om antiziganism i Europa. Det är förstås ingen ursäkt för att inskränka den fria rörligheten ; en princip som är helt central för EU-samarbetet. Men det är möjligt att polisen inte känner till att romer i Öst- och Centraleuropa inte bara diskrimineras på arbetsmarknaden, utan utsätts för fruktansvärda förföljelser.”  Sedan avslutar du med kommentaren ”hur han (vår integrationsminister, min anm.)kan uppmuntra till kränkningar av EU-betämmelser, övergår mitt förstånd.”.

Men diskrimineringen och de fruktansvärda förföljelserna mot romer begås i andra EU-länder som Rumänien och Ungern (som just nu är EU:s ordförandeland). Det är därför romer flyr därifrån till bl a Sverige.  Principen att respektera mänskliga rättigheter och inte diskriminera och förfölja fattiga minoriteter är enligt alla demokrater mera central än den fria rörligheten inom EU. Men du säger inte ett ord om detta. Slutsatsen måste väl bli att Rumänien och Ungern bör väl tvingas lämna EU och att ett antal andra EU-länder som Frankrike och Italien bör väl utsättas för sanktioner? Du skriver som om det inte fanns något att göra åt den grundläggande sakfrågan. Hur du kan göra detta övergår mitt förstånd!
Hälsningar
Nils Lundgren"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar