måndag 30 december 2013

Contestible markets

Själv är jag en enkel klassresenär som efter uppväxten i Karlskoga framsläpat mina dagar i Märsta, på Södermalm och, sedan 1988, i Nacka. Bonjour tristesse tänker ni! Men vi enkla typer har roligt hela tiden, så det har varit spännande och lyckligt . Men dessa bopålar har dessutom interfolierats av ett antal längre sejourer med familj i Genève, London och Bryssel och ett antal kortare sejourer i Paris, Strasbourg och Los Angeles. Därtill kommer många, mycket korta, nedslag Skillingaryd, Tokyo, Östersund och Vancouver för att nu nämna några.

Alla mina vänner och bekanta kan intyga att min konsumtion av och intresse för alkohol fyller högt ställda krav. Trots detta skulle jag dock inte drömma om att uttala mig så tvärsäkert som ett antal FB-vänner gör på FB idag, om hur pass väl Systembolaget mäter sig med de bästa vin- och spritbutikerna i dessa länder och städer. Min känsla (obs, ett ödmjukt uttryck för allmänna intryck) är dock att Systembolaget framstår som mycket bra.

Men det var inte detta jag skulle tala om,
Det var om mannen själv och hans namn är William Baumol.

Varför tar jag upp ekonomen Baumol? Jo, i början på 80-talet lanserade Baumol det nya ekonomiskteoretiska begreppet ”contestible market”. Som liberaler måste vi ju fråga oss varför ett statligt monopolföretag skulle kunna mäta sig med privata företag som strävar efter maximal vinst under fri konkurrens. Jo, säger Baumol, därför att monopolmarknaden kan vara ”contestible”. Konkurrens kan uppstå genom privat etablering, om monopol eller oligopol inte sköter sig och gör kunderna nöjda.

Sanningen är att ledande svenska politiker, Systembolagets ledning och Systembolagets anställda är hotade av sådan konkurrens. Systembolaget verkar under potentiell konkurrens, dess marknad är ”contestible”, därför att ett missnöjt folk kan avskaffa monopolet, om det inte fungerar bra.

Det betyder att nyliberal kritik av monopolet är en förutsättning för att monopolet skall sköta sig och därmed behålla sitt monopol. Contradictio in adjecto!

Gott Nytt År alla liberaler!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar