torsdag 12 juli 2012

DN har inte nyktrat till


Gud sig förbarme! DN:s nya ledarskribent Karin Svanborg-Sjövall (KSS) tar sig an EU-frågan idag och hamnar genast i gamla DN-hjulspår just när två andra ledarskribenter, Peter Wolodarski och Annika Ström Melin på samma tidning har försökt intellektualisera hållningen till EU-frågorna.
KSS säger inledningsvis att ”de flesta av unionens problem är självförvållade”  och ”Eurons nuvarande konstruktion har visat sig bristfällig”. Hon konstaterar därför att ”Så långt har EU-skeptikerna fått rätt”. Men sedan fortsätter hon: ”Samtidigt har de fel om allt annat. EU-samarbetet - inte minst tillkomsten av den inre marknaden – har även med dagens dystra ljussättning varit en succé.”
Detta är struntprat. De flesta av oss som gick emot det dåraktiga europrojektet har varit för EU-medlemskap på grund av den inre marknaden. Det gäller t ex Junilistan och oss som startade det partiet. Vi sa ja till frihetens Europa där frihandel råder och där människor kan välja att arbeta, studera och bo var de vill utan att stå med mössan i hand och fråga om lov. Vi sa nej till byråkratins Europa där en maktelit i Bryssel och Frankfurt skall styra penning- och finanspolitik och ta makten från medlemsländerna över skatter, arbetsmarknad, socialpolitik, försvar, miljöfrågor, kulturpolitik och …, ja listan var på väg att bli oändlig.  Jag röstade ja till EU-medlemskap 1994 för att Sverige skulle sitta med i rådslagen i Bryssel, som den svenska politiska klassen uttryckte det då.
Men Sverige har inte suttit med i rådslagen där nere, om man därmed menar att driva svenska linjer i rådslagen.  Det svenska etablissemanget har i stället fastlagt att svensk EU-politik är att säga ja och amen till allt som har föreslagits av Tyskland och Frankrike för att därmed visa hur europeiska vi är. Våra ledare har skämts över att svenska folket röstade nej till euron och är kritiskt till EU-byråkrati.  Våra ledare accepterade att EU var ett fransk-tyskt protektorat och protesterade inte ens när Frankrike och Tyskland började tillsätta personer ur Brysselbyråkratin som premiärministrar i Grekland och Italien.  Rådslag, my foot!
KSS:s kritiserar nu moderaterna för ställningstagandet att Sverige inte skall ställa upp för de skuldtyngda PIIGS-länderna, för att 2009 ha sagt att det skulle bli mer Sverige i Europa och för att vilja exportera ”svensk skattemoral ” (obs, inte mina citationstecken).
Observera att KSS inte talar om varför dessa tre ståndpunkter är felaktiga. Hon säger att det är fråga om en återupplivad nationalism. Det hon menar är alltså att Sverige skall fortsätta att säga ja och amen till allt, inte driva svenska intressen och inte framlägga svenska folkets syn på EU-frågorna. Ett fortsatt protektorat alltså, fast nu bara tyskt.
Det en ledarskribent på DN skall säga i dessa frågor är att:
-            -  om en grupp EU-länder går samman i en valutaunion trots alla varningar och det går åt fanders, så är det    
s       självklart att dessa länder själva skall ta ansvaret för detta. Eurozonen har inget kollektivt underskott mot  
         omvärlden alls och har ett mycket måttligt kollektivt budgetunderskott (ca 4 procent av BNP). Resurserna 
         finns inom eurozonen, men viljan att ta ansvar saknas.
-            - Sveriges regering har valts av svenska folket för att i EU företräda svenska folkets ekonomiska intressen, 
         inte den svenska maktelitens, folkpartiets eller DN:s syn på vart pengarna skall gå.
-          -  Sveriges regering har valts av svenska folket för att företräda svenska folkets syn på vad EU skall göra och  
         vad som även i fortsättningen skall beslutas av Sveriges riksdag (eller individuellt av de människor som bor 
         i Sverige).
  
S    Somliga ledarskribenter och kolumnister skriver med väsande förakt om att våra politiker tar inrikespolitiska hänsyn. Andra talar om att spela på nationalistiska strömningar. Låt oss komma ihåg att vad de menar (och avskyr) är att den politiska makteliten tvingas ta hänsyn till folkviljan tack vare vårt demokratiska styrelseskick. 

1 kommentar:

  1. Själv röstade jag för, dels pga den, som jag trodde det, fria marknaden, dels för att Sverige skulle bli en rättsstat, att staten inte längre t ex skulle kunna "låna" pengar av pensionärerna, pensionärer som nu är döda och som aldrig fick tillbaka sina pengar.

    Men jag ångrar mig. Konkurrens är bra, samarbete är dåligt, inte bara på gurkornas område. EU grundades för att Tyskland inte längre skulle försöka erövra Benelux och Frankrike. Nu när Tyskland är en välmående liberal demokrati behövs inte längre EU. Nato duger bra.

    SvaraRadera